De duistere hoekjes van het leven van Sonja Barend

Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen: ‘Ik heb zoveel meegemaakt, ik zou er best een boek over kunnen schrijven’. 99 procent (schat ik) laat het gelukkig bij die opmerking, de rest neemt een ghostwriter in de arm, laat de productie op eigen kosten drukken en verdeelt de vijftig of honderd aldus verkregen exemplaren onder familie en vrienden die het vervolgens grotendeels ongelezen laten.

En een enkeling heeft een leven geleid dat een goed boek oplevert omdat de betrokkene kan schrijven en inderdaad een opmerkelijk leven heeft geleid (en nóg leidt) en dat ook nog goed verkocht wordt, mede omdat de betrokkene op andere wijze dan door de autobiografie min of meer grote bekendheid heeft gekregen.

Jullie hebben het al begrepen: ik heb het boek ‘Je ziet mij nooit meer terug’ van Sonja Barend (77) gelezen. En in orde bevonden.

Hoewel het in menig opzicht spot met allerlei wetten van de klassieke tragikomedie.

En wel hierom.

De titel van het boek is, naar Sonja van haar moeder heeft vernomen, de laatste zin die haar vader in het bijzijn van zijn gezin heeft uitgesproken, vlak voordat hij door twee ‘medewerkers’ van de Duitse bezetter werd afgevoerd en uiteindelijk vermoord – hij was een Jood, genaamd David Barend. Het boek is onder meer een speurtocht naar sporen van haar vader, die zij nooit gekend heeft – ze was bij zijn arrestatie iets ouder dan twee jaar.

Maar het is ook echt een ‘autobiografie’ van iemand die een opmerkelijk leven heeft geleid als de koningin van het tv-interview – ze vertelt over haar ‘emigratie’ naar Israël waar ze Ralph Inbar leert kennen, haar ontmoeting met haar huidige relatie genaamd ‘A’, haar ontdekking dat ze eigenlijk Barend heet en niet zoals haar stiefbroers naar de nieuwe man van haar moeder. Ze schetst een uitvoerig portret van haar moeder waarin eenieder wel trekjes zal herkennen van zijn of haar eigen moeder, ze schrijft, cursief, een lange brief aan haar vader.

Maar ze verhaalt ook uitvoerig over het huis in de Provence waar ze vaak heel gelukkig is, van haar ziektegeschiedenis, van haar tv-programma’s.

Ze interviewde voor die programma’s uiteraard tientallen beroemdheden en een opsomming daarvan zou in een verhaal over haar speurtocht naar haar vader eigenlijk een beetje raar zijn – ware het niet dat ze steeds opmerkt dat ze al die mensen hele scherpe vragen wist te stellen, vragen die ze tegenover haar moeder – wier oorlogsgeschiedenis voor een deel in een verdacht soort duister gehuld blijft – nooit durft te stellen, hoe vaak ze zich dat ook voorneemt.

Hetgeen, wat mij betreft, vooral haar professionaliteit benadrukt: als je de voordeur achter  je dicht duwt na je werkdag ben je weer gewoon mens en geen gehaaide interviewer.

Zo is het boek een wat hinkende autobiografie geworden, die volledig wordt gered door haar bijna argeloze openlijkheid, het verhaal van een vrouw die ondanks beroemdheid gewoon een mens is gebleven. Nee, niet een ‘te gek leuk mens’, maar gewoon iemand die geïntrigeerd wordt door de duistere episodes in haar eigen geschiedenis, die ook gewoon van lekkere dingen houdt en niet dood wil gaan.

En o ja: ergens haalt ze oude mop aan, waarvan ze alleen de clou vermeldt: ‘Bis jetzt war alles in Ordnung’. Dat is een mop die al minstens zestig jaar op mijn eigen repertoire staat: de zin is een citaat van een Duits jongetje dat twaalf jaar is geworden zonder ooit iets te zeggen. Tot hij op zekere dag een lepel soep neemt en zegt dat het gerecht te zout is. Gevraagd waarom hij nooit eerder iets gezegd heeft, zegt hij dat fraaie zinnetje.

Duitse acuratesse.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

De geheime aantrekkingskracht van jaartallen

De laatste jaren komen regelmatig boeken uit met een jaartal als titel. Twee ervan vond ik bijzonder geslaagd, zoals 1913 van Florian Illies en 1927 van Bill Bryson. Het eerste maakt plausibel dat voor kunst en cultuur dat jaar in Europa van bijzondere betekenis was, in het laatste worden bijzonder veel opmerkelijke uitvindingen beschreven en worden andere gebeurtenissen, vooral in Amerika, aan de orde gesteld, met als centrale gebeurtenis de eerste trans-Atlantische vlucht van Charles Lindbergh. Inmiddels is er in mijn boekenkast 1915 bij gekomen – het jaar waarin Italië aan de Eerste Wereldoorlog ging deelnemen en 1813 over de Völkerschlacht (Pruisen tegen Napoleon). Ook heb ik natuurlijk 1861, het jaar van de Italiaanse eenheid. Ik heb in bestelling staan 1968 – en ik heb net uit: 1960 van Alfio Caruso.

Deze laatste auteur beschrijft aanvankelijk de geschiedenis van Italië zoals bijvoorbeeld de Gouden Jaren van Annegreet van Bergen dat doet voor Nederland: over dingen die we tegenwoordig heel normaal of zelfs als helemaal achterhaald en vergeten vinden maar in de jaren veertig en vijftig de sensatie waren.

Maar Caruso voelde kennelijk de behoefte de interessante ontwikkelingen in Italië te plaatsen in een mondiale context. Hij beschrijft hoe partijsecretaris Nikita Chroesjtsjov zijn betoog in de Verenigde Naties kracht bijzette door met zijn schoen op de katheder te slaan (hij had er speciaal een schoen voor meegenomen) en dat was dan ook echt in oktober 1960. Voor de rest komt bijvoorbeeld de hele geschiedenis van Kennedy aan de orde en nog veel meer dingen die hoogstens zijdelings met Italië te maken hebben.

Dat maakt het mogelijk zijn boek dat als ondertitel heeft ‘Het beste jaar van ons leven’ kort samen te vatten. De eerste tv-toestellen, de eerste auto’s voor een gewoon gezin, de eerste koelkasten en wasmachines, de eerste stukjes autosnelweg, de bijzondere producten die op de markt kwamen, het patroon valt op: het lijkt veel op dat van Nederland in diezelfde tijd.

Maar er zijn ook grote verschillen. Caruso benadrukt bijvoorbeeld dat omstreeks 1960 in Italië een fundamentele verandering plaats vond: na letterlijk duizenden jaren van half honger lijden had de gemiddelde Italiaan (vooral die uit Noord-Italië) opeens voldoende te eten. In 1900 at een Italiaan 303 kilo voedsel per jaar, in 1960 606. Het bewaren van melk bleef lang een probleem doordat de koelkasten pas laat in zwang kwamen. Nestlé bood soelaas: gesteriliseerde melk in blikjes voor kinderen. Men voegde, ter bevordering van de consumptie, er een krankzinnige hoeveelheid suiker aan toe, waardoor de weg werd geopend voor Nutella, dat tegenwoordig zelfs op pizza’s werd gesmeerd.

Nog een aardig nieuwtje: wij denken dat pizza en focaccia heel typisch Italiaans zijn en eeuwenoud: ze werden daarentegen pas rond 1960 op enige schaal in Italië geïntroduceerd.

Door de industrialisatie van het Noorden begon de grote migratie van Zuid-Italië naar Milaan en Turijn. Mensen in Basilicata en Calabrië ontdekten via de televisie dat ze erg veel moeite hadden met het verstaan van het Italiaans van Dante – vooral als het gesproken werd door Mike Bongiorno, die een zeer populaire tv-quiz presenteerde en van wie men zelfs meende dat hij Engels sprak: hij was in New York geboren en sprak Italiaans met een Amerikaans accent.

Een belangrijk deel van het boek gaat over de ontwikkeling van en de machinaties in de Italiaanse politiek tussen 1950 en 1970, waarbij vergeleken de troebelen van heden ten dage een slap aftreksel lijken.

In die tijd werden ook de inmiddels legendarische films in Italië gemaakt, en Caruso beschrijft hoe het Vaticaan censuur op die films verordonneerde, ijverig bijgestaan door de christendemocratische politiek. Wij hier in Nederland kregen vaak de ongecensureerde versie te zien, maar in Italië moesten de toeschouwers het doen met door coupures van een kwart die de films verminkten. En dan kon het ook nog gebeuren dat een film, die al officieel stevig was verminkt, nog van verdere ‘ongerechtigheden’ werd ontdaan door lokale burgemeesters die kwamen kijken wat hun onderdanen werd voorgeschoteld.

Het is trouwens opvallend hoe sterk het Vaticaan zich openlijk bemoeide met de Italiaanse politiek.

En met nog een opvallend verschijnsel: Padre Pio. Elke Italiaanse vrachtwagenchauffeur heeft het plaatje van de vrome geestelijke uit het Zuiden van Italië op zijn voorruit, overal zie je afbeeldingen en beeldjes van de goede man – hij zou de stigmata, de wonden in de handen van Jezus hebben gehad. Uit Caruso’s boek blijkt dat Padre Pio die wonden vermoedelijk zelf heeft aangebracht, en dat niet alleen: hij had relaties met meerdere vrouwen, met een enkele langdurig, soms met enkele tegelijk. Hij stond erop dat al zijn biechtelingen, die voor hem dagelijks in de rij stonden, hem na afloop van de biecht op de mond kusten. Paus Johannes XXIII heeft dan ook enorm zijn best gedaan Padre Pio te diskwalificeren als een charlatan.

Zijn opvolgens dachten er heel anders over: de devotie van Padre Pio maakte de kerk (weer) aantrekkelijker voor gelovigen en er viel geld mee te verdienen, vooral in de regio waar Padre Pio gewoond had.

Caruso heeft aan het eind van het boek een aantal brieven opgenomen van mensen die zich het jaar 1960 om bijzondere redenen herinnerden. Eén ervan zou nooit in een dergelijk boek over Nederland kunnen komen. Giampiero Savuto uit Catania (Sicilië) beschrijft daarin hoe hij op een hete dag in juli door vrienden werd meegetroond – hij was veertien jaar – naar de hoerenbuurt en werd uitgedaagd voor 200 lire een meisje uit te zoeken. Niemand wist dat het zijn eerste keer zou zijn. Het meisje zag het wel. Ze kleedde zich uit en hij begon zich ook van zijn kleding te ontdoen. Nog voor hij zover was, kwam hij al klaar (‘ik werd al nat’)  en hij ging naar beneden, ‘waar ik aan mijn vrienden in geuren en kleuren datgene vertelde dat niet gebeurd was.’

En dan vergeet ik ook bijna een terloopse opmerking van Caruso over onze bloedeigen prins Bernhard, aanwezig bij de opening van de Olympische Spelen van 1960 in Rome – ‘een van de belangrijke kopstukken van de internationale vrijmetselarij’. Ik kan iets over het hoofd gezien hebben, maar hier had ik nog nooit van gehoord.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Een ‘romance’ als waarschuwing vooraf

peachezHet is nuttig om, alvorens onderstaande ‘recensie’ te lezen, eerst even de zoekterm ‘Sarah Peachez’ in te voeren. Pas op: u komt, vermoedelijk voor het eertst van uw leven, terecht op de pornosite nubilefilms.com, die overigens het voordeel heeft dat er vooral ‘beschaafde’ en fotografisch verantwoord materiaal op voorkomt. Meer kan ik u uiteraard niet melden, ik kom er nooit, verder.

De ik-figuur in het boek(je) Peachez, een romance van Ilja Leonard Pfeijffer, is een vermaarde en bewonderde professor in de latinistiek, vrijgezel van voorin de zestig met een reputatie als een huis waar het betreft zijn vak, komt uiteindelijk ook op genoemde site terecht, ontdekt dat Sarah Peachez ‘echt bestaat’ en trapt direct in de aldus voor hem opgestelde val.

Menigeen die het leest krijgt er misschien alsnog vliegangst van, maar zal vooral minstens vijf minuten lang overwegen nooit meer de computer aan te zetten, of als het dan toch moet: niet naar het internet gaan en in ieder geval te vermijden mails open te maken die afkomstig zijn van iemand die je niet kent.

Want honderdvijftig pagina’s verder heeft de professor zijn reputatie – die hij op heerlijk plechtstatige toon en doorspekt met namen van minimaal tweeduizend jaar geleden filosofen en met Latijnse citaten die gelukkig grotendeels wel vertaal worden – te grabbel gegooid en zich over zijn vliegangst heengezet voor zijn ontmoeting met Sarah, en is hij terecht gekomen in een stinkende cel in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Met een pen en een ongelinieerd bloknootje.

Van de plot heb ik zo al voldoende verraden, ik moet nog vermelden dat het voor het grootste deel echt gebeurd is. Deeltjesfysicus Paul Frampton, een hogelijk gewaardeerde geleerde op zijn gebied, hoogleraar aan de universiteit van Noord-Carolina, overkwam het in 2012. Hij werd in Argentinië veroordeeld tot vier jaar cel en raakte direct na zijn arrestatie zijn baan kwijt. Hij is momenteel gasthoogleraar aan de universiteit van Lecce in Zuid-Italië – geen hoog op lijstjes staand instituut, zal ik maar zeggen.

Pfeijffer gebruikte zijn verhaal om te filosoferen over geloof, hoop en liefde ‘deze drie’. Voor zijn professor bestaat God niet, en hij had misschien kunnen bedenken dat, net als God door mensen bedacht is en dus ook niet echt bestaat, net zo min als ’s professors Sarah. Het verschil is dat aan de suggestie van het bestaan van Sarah geanonimiseerde routers te pas kwamen en gemaskeerde IP-adressen.

Moraal van het verhaal: misschien had hij eens eerder moeten opletten of hij niet te optimistisch was in het beeld dat hij meende dat zijn studenten en collega’s van hem hadden – die wisten wèl dat Sarah Peachez wel bestaat, maar dan ook: hoe dan wel. En ook uit het in slow motion mislukken van het symposium over zijn loopbaan als hoogleraar latinistiek had hij andere conclusies moeten trekken.

Het verschil is dat God de illusie niet verstoort door echt te bestaan. ‘Gods grootste gift aan ons is dat Hij Zijn post niet beantwoordt en Zijn telefoon niet opneemt,’ noteert de professor in zijn bloknootje, want zijn wederwaardigheden hebben zijn flux de bouche niet aangetast – het is dan ook de flux de bouche van I.L. Pfeijffer, wiens gedragen Nederlands aanvoelt als een warm bad.

Overdenk een en ander even goed, of mooier nog: lees het boekje, alvorens weer eens fris van de lever te keer te gaan tegen iedereen die je tegenkomt op je e-mail, je Facebook, je Snapchat, je Twitter, je Instagram en je LinkedIn.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Pasolini houdt gemoederen nog altijd bezig

omslag-pasoliniWat zou er gebeurd zijn met Pier Paolo Pasolini als hij niet naar Rome had moeten vluchten voor de woede van zijn vader en de communistische partij, en de achterklap in zijn dorp Casarsa in Friuli? Niet dat die achterklap niet nergens op berustte – maar het was wel met een tamelijk grote gretigheid dat deze man, toen 28 jaar, te pakken werd genomen Hij stak natuurlijk ongunstig af door zijn homoseksualiteit, toen, en nu nog, met name op het platteland van Italië, een nooit geaccepteerde geaardheid. De echte stoot tot de vlucht gaf hem het feit dat hij geroyeerd werd door de communistische partij die daarmee, zo vond Pasolini, bleek niet erg veel te geven om het antiburgerlijke karakter van de partij.

Hij was toen, eind jaren veertig, een zelfverklaarde literator, dichter, romanschrijver. Hij schreef en dichtte zowel in het Italiaans als in zijn moedertaal, het Friulaans – dat laatste werd ook gekleurd door zijn eigenaardige verhouding met zijn moeder Susanna. Die was zodanig dat het vanzelf sprak dat zij zou meevluchten naar het Zuiden.

Dat is tegenwoordig natuurlijk nauwelijks een afstand, maar eind jaren veertig bestond het wegennet van Italië voor het overgrote deel nog uit ‘strade bianche’, witte grintwegen.

Als je ruim halverwege de door Enzo Siciliano geschreven biografie terugkijkt op dat leven in Casarsa, dan heeft dat niet alleen maatschappelijk maar ook literair-cultureel een nogal armoedig zeg maar rustig provinciaal karakter.

Maar dan heb je al een aantal gebeurtenissen in Rome achter de rug die je doen trillen van woede. Voor een deel trouwens ‘eigen schuld’ van Pasolini, die zich snel door een reeks vrienden heen werkte met wie hij uitgediscussieerd was. Het ging daarbij om discussie over literatuur, maar ook over het leven dat een literator moest of wilde leiden. Er is sprake van nachtenlang woedend geschreeuw, mede als gevolg van het gebruik van grote hoeveelheden drank en geestverruimende middelen.

Maar hij komt ook terecht in de wereld van de ring van sloppenwijken rond Rome, waar hij een gevaarlijk leven leidt met relaties met jonge jongens die hem, laten we maar zeggen, niet allemaal welgezind waren, een situatie die uiteindelijk zou leiden tot zijn geweldddadige dood in november 1975 – de daders zijn nooit gepakt.

Intussen was hij wel opgenomen in de literaire en culturele kringen van Rome, ik noem Giorgio Bassani, Dacia Maraini, Federico Fellini, Alberto Moravia en Bernardo Bertolucci. Terwijl hij gedichten schrijft, meewerkt aan allerlei bladen en er zelf af en toe een opricht, leeft hij in grote armoede en verhuist hij voortdurend, waarbij zijn moeder steevast bij hem in de buurt moet wonen.

Hij schrijft twee boeken die nogal goed verkocht worden, Ragazzi di vita en Una vita violenta, over het leven in de sloppenwijken van Rome. Onderwijl rijpt in hem het idee om zijn werk veelzijdiger te maken door films. En natuurlijk geen commerciële leuke verhaaltjes zoals toen in de mode was, maar ‘cinema di autore’, zoals in de jaren zestig natuurlijk ook elders in Italië (Antonioni, Fellini) en in Frankrijk (Godard) populair werden in intellectuele kring.

Hoewel zijn vrienden betreurden dat hij de literatuur verliet (hetgeen niet klopte, hij schreef dagboeken vol en dichtte er op los) voor een oppervlakkig medium als film, voelde Pasolini zich helemaal op zijn plaats als hij met zijn Arriflex 16-mm-camera bezig was. Accattone was zijn eerste film, al snel gevolgd door Mamma Roma en biograaf  Siciliano ziet in die reeks films niet alleen een constante van wat Pasolini ‘decadentie’ placht te noemen (er zijn veel meer parallellen in dit leven met dat van Gerard Reve) maar ook de aanwezigheid van Pasolini’s conservatief katholieke opvoeding – hij ziet in die films dat Pasolini zich vereenzelvigde met Jezus.

Dat kan mede het gevolg zijn geweest van een enorme hetze die tegen Pasolini ontstond nadat in zijn boeken en films ‘obsceniteiten’ waren ontdekt (in Accattone werden poep en pies bij name genoemd) en werden ook misdrijven verzonnen die hij niet gepleegd had, met name aanvallen op minderjarige jongens, maar ook het gebruik van vieze woorden in het openbaar (cazzo, Italiaans voor piemel, bijvoorbeeld). Daar werden processen over gevoerd die jaren later bij het Hooggerechtshof eindigden in vrijspraak wegens gebrek aan bewijs of ontslag van rechtsvervolging. Zelfs godslastering werd hem door een overijverige officier van justitie aangewreven,  over uitlatingen waar het Vaticaan helemaal niks bijzonders in had gezien.

Mar dat was niet het ergste. Al die hele en halve gelogen roddels waren koren op de molen van de ultrarechtse pers, die er maanden mee aan de slag ging en daarbij ook neofascistische knokploegen aanmoedigde filmpremières te verstoren, muren vol te kalken met leugens en Pasolini fysiek aan te vallen.

Hij is eenzaam omdat niemand hem goed begrijpt, hij heeft soms gedachten aan zelfmoord.

Intussen maakt hij een reeks films die goed bekeken worden en die hem tamelijk rijk maken. I racconti di Canterbury, Il Decameron, Porcile, Saló, o i 120 giornate di Sodom, Medea, Uccelacci e uccellini, Teorema en vlak voor zijn dood nog Il fiore della mille e una notte.Ze gingen niet allemáál even goed en er was altijd kritiek op de weerbarstige ruigheid van de werken – die behalve dat ook veel humor bevatten met daaronder een mystieke lading.

In de roerige tijden tussen 1968 en 1975 kreeg hij een column in de conversatieve krant Il Corriere della Sera, waarin hij de kans greep zich op spectaculaire wijze in de politiek te mengen. Die van Italë was in zijn ogen totaal verrot, niets minder dan een revultie was nodig, aldus Pasolini.

En nogal conservatieve revolutie trouwens; hij toonde zich tegen echtscheiding en abortus, hij vond zelfs dat, om Italië te redden, de verplichte opleiding op de middelbare school afgeschaft moest worden en… de televisie.

Hij was van mening dat de rampzalige toestand van Italië het gevolg was van de snelle industrialisatie van het noorden waardoor het platteland van het zuiden leegliep, een verfoeilijke liberalistische, grootkapitalistische ontwikkeling die leidde tot verruwing, criminaliteit en verpaupering.

Zijn ideale Italië was eigenlijk Italietta – een begrip dat een aantal betekenissen heeft. Pasolini bedoelde er een Italië mee dat teruggekeerd was naar de tijd vóór de Italiaanse Eenheid, toen het land opgedeeld was in kleine koninkrijkjes en de mensen woonden op het platteland, in kleine gehuchten rond een grote boerderij en daar zelfvoorzienend waren, die niemand lastig vielen en hoogstens af en toe werden lastig gevallen door rondtrekkende bendes bandieten.

Waarmee het communisme van Pasolini inmiddels gedefinieerd kon worden met termen als ‘Chinese culturele revolutie’ en ‘Pol Pot’.

De geschriften van Pasolini zijn niet allemaal even gemakkelijk toegankelijk, ook wegens de mystieke ondertoon, de bijzondere persoonlijkheid van Pasolini die communist was en christen, maar niet in God geloofde. Daardoor is het boek van Siciliano weliswaar spannend, maar ook moeizaam te lezen omdat Siciliano – die zelf vele jaren in de directe omgeving van Pasolini verkeerde – een nogal sterke neiging heeft tot psychologiseren.

Inmiddels is Pasolini al meer dan zestig jaar dood. Maar nog steeds wordt er onderzoek gedaan naar deze moordzaak, waarbij de biograaf zich onder andere afvraagt of Pasolini’s dood misschien een ‘uitgelokte zelfmoord’ kan zijn geweest, wat dat ook m oge betekenen.

Nog in mei 2015, toen inmiddels DNA-sporen uit 1975 waren onderzocht, moest Il Corriere della Sera constateren dat niet eens zeker was of de gevonden sporen wel in verband stonden met de moord. De krant maakte melding van diverse theorieën die nog altijd de ronde doen, zoals die van Giuseppe Pelosi, die jaren nadat hij wegens de moord een straf van negen jaar had uitgezeten, op de proppen kwam met de boodschap dat hij wel aanwezig was geweest bij de moord, maar dat drie andere, hem onbekende mannen Pasolini hadden doodgeslagen, waarna Pelosi gevlucht was met de Alfa Romeo van de schrijver/filmer.

Hoewel Siciliano spreekt van Pasolini’s blijvende invloed op de cultuur van Italië zijn zijn films nauwelijks meer te zien en zijn boeken, enkele uitzonderingen daargelaten, niet erg populair. Toch is van zijn posthume boek Petrolio, waarvan hij maar een deel heeft kunnen schrijven, is onlangs nog een heruitgave verschenen. Ook werkt de schrijver Walter Siti nog altijd aan een uitgave van de complete werken van Pasolini, een immens karwei, ook al omdat de schrijver nogal slordig te werk ging.

Enzo Siciliano, Vita di Pasolini, uitg. Mondadori.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

De PTSS van smaragd

Het was in 1978 en ik raakte in gesprek met twee jongens in Soerabaja, die samen de receptie van een hotel bemanden en beiden op een katholieke school Nederlands hadden geleerd. Toen het ijs eenmaal gebroken was opperde een van de twee schuchter: ‘Weet u wel dat uw regering ons land driehonderd jaar lang onderdrukt heeft?’ Het was natuurlijk een wel heel korte samenvatting, maar het was de vraag naar mijn parate kennis van de Vaderlandsche Geschiedenis waar ik al de hele tijd van onze trip over Java op wachtte. Ik volstond met het gestelde deemoedig te erkennen, voor een college waarin vooral de details aan de orde zouden komen was het niet de plaats en de tijd.

Soerabaja idolk-v-an-javas de stad op Java waar ik de afgelopen dagen vaak in gedachten verwijlde bij het lezen van het boek De tolk van Java van Alfred Birney, en Soerabaja is de stad waar de vader van de ik-figuur opgroeit. Het boek werd terloops genoemd in de boekenrubriek van DWDD, alweer een paar maanden geleden en ik zie nu dat Birney al meerdere boeken op zijn naam heeft staan.

Maar De tolk van Java is iets bijzonders. Het is weliswaar uitdrukkelijk een roman, maar ik denk niet ver bezijden de waarheid te zijn als ik denk dat dit boek voor een belangrijk deel op werkelijke gebeurtenissen berust, zij het dan op de werkelijkheid van iemand die geestelijk zwaar beschadigd is door zijn afkomst en opvoeding in Nederlands Indië en vooral door zijn optreden tijdens de Japanse bezetting en de daarop volgende bersiaptijd en de twee koloniale offensieven (‘politionele acties’) die de Nederlandse regering ontketende om de kolonie, die zich had uitgeroepen tot onafhankelijke Republik Indonesia, weer in het gareel te krijgen.

De vader van de ik-figuur, Arto Nolan, van Nederlands-Chinese afkomst is feitelijk van beroep ‘tolk’ – hij spreekt zijn talen – een functie die van hem vraagt om informatie, onder andere door marteling, te ontfutselen aan gevangenen. Daarnaast neemt hij (maar al te vraag) deel aan de genoemde offensieven van het KNIL, meer in het bijzonder van een divisie van het Korps Mariniers, waarbij hij zich niet ontziet dorpen plat te branden, gevangen op de vlucht dood te schieten en mannen, vrouwen en kinderen over de kling te jagen, want oorlog is oorlog. Hij vertelt het heel koeltjes, met nauwelijks ingehouden trots.

Wij komen dit te weten doordat Arto Nolan, nadat hij zich naar Nederland heeft laten overbrengen – het land zonder discriminatie en van Oranje en zijn geliefde koningin – nogal teleurgesteld is geraakt door de armoedige optrekjes in Den Haag waarin hij terecht komt, de discriminatie die hij ondervindt, zijn Helmondse correspondentievriendin (‘het kamerolifantje’) met wie hij trouwt en zijn vijf kinderen die hij net zo ‘gedisciplineerd’ probeert op te voeden als zijn vader met hem heeft gedaan, nogal gewelddadig dus.

Hij wisselt zijn woede-aanvallen, zijn gedoe met messen en zwaarden, zijn drie of vier keer per dag ‘bajen’ terwijl zijn kinderen koud moeten douchen, af met driftig tikken op zijn schrijfmachine. Het resultaat van al dat getik is een dik pak papier waarin hij zijn leven beschrijft (hij is dan ongeveer dertig jaar), welk manuscript door zijn zoon wordt gevonden en in twee delen het leeuwendeel uitmaakt van De tolk van Java.

Dat deel vban het boek is duidelijk authentiek, ook gezien de geheel andere schrijfstijl. De lezing ervan kost enige moeite, niet omdat het niet boeiend zou zijn, in tegendeel, maar je moet een sterke maag hebben om de primitieve soldatentrots te verstouwen die hij ten toon spreidt bij het doden van wat hij ziet als de vijanden van Koningin en Vaderland. Hij komt naar voren als een onkwetsbare Ardjoena, de koene krijger uit de Javaanse mythologie. Ook toont hij een rotsvast geloof in goena goena en in nogal alternatieve geneeskunst.

Zijn gedrag (inmiddels dus in Den Haag) tegenover vrouw en kinderen leidt ertoe dat hij alleen blijft, zijn vrouw wil niets meer van hem weten, zijn kinderen komen terecht in een afschuwelijk ‘opvangtraject’ met kostscholen en jeugddetentie, waar drastische maatregelen aan de orde van de dag zijn.

Alan Noland, een van de zonen van Arto, schrijft dit boek en feitelijk blijkt hij pas echt het slachtoffer. Hij ziet zijn vader steeds verder van hem afdrijven – ook fysiek: hij belandt uiteindelijk in Zuid-Spanje – en hij weet niet wat hij ermee aan moet. Als hij eindelijk alle moed bijeen raapt en bij zijn vader aanklopt, zegt die, bij wijze van begroeting: ‘Waarom heb je mij verlaten?’

Uit persoonlijke waarneming heb ik soortgelijke gevallen mee gemaakt: zonen van vaders die de ellende in Indonesië hadden gezien en eraan hadden meegedaan en na hun reis naar Nederland ontdekten dat ze hier niets te zoeken hadden, hun vaderland hadden verloren, verschrikkelijke dingen hadden gedaan en er hier niet de geringste dankbaarjheid voor ondervonden, integendeel: ‘blauwen’ werden (en worden) hier denigrerend behandeld, punt.

Tegenwoordig noemen ze het PTSS, maar het is de vraag of de mannen die zwaar getraumatiseerd uit Indonesië hier arriveerden voldoende voor vol werden aangezien om aanmerking te komen voor behandeling –die destijds trouwens niet of nauwelijks bestond.

Het boek van Birney lijkt me een uitstekende inleiding tot het boek dat ik hier nog heb liggen, De brandende kampongs van Generaal Spoor van Rémy Limpach, waar ik een van de komende weken aan ga beginnen.

Birney’s boek zou misschien ook iets zijn voor de jongens in Soerabaja, die inmiddels trouwens in Surabaya wonen en in de zestig moeten zijn. Het lag allemaal erg ingewikkeld, dat is eigenlijk de boodschap.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Tegenwoordig gaan de Oscars naar hele rare films

revenantLeonardo di Caprio leert het ook nooit. In de film Titanic zwom hij al een half uur lang in water van maximaal 4 graden – en dat is binnen een paar minuten dodelijk en komt er levend uit te voorschijnen – nu zag ik hem weer in The Revenant tijdenlang rondhangen in een rivier, de Missouri meen ik, bedekt met ijsschotsen dus zo mogelijk nog kouder, en hij was bovendien zwaar gewond door een onfortuinlijke ontmoeting met een beer. En toch haalt hij levend het eind van de film.

En dat is nog lang niet alles. Lang niet.

Dio Caprio speelt in de film Hugh Glass, een trapper die met een ploeg maten onderweg is in ongeveer het midden van de Verenigde Staten. Ze worden behoorlijk lastig gevallen door de plaatselijke inboorlingen, de Ree indianen op hun vlotte paardjes en met hun trefzekere pijlen, zodanig zelfs dat ze hun jachtopartijtje eraan moeten geven en vluchten. Ondanks het feit dat zijn metgezellen, stuk voor stuk ruwe bonken, aan Glass de wetenschap omtrent de te nemen afslagen toekennen in de richting van de (door blanke collega’s) bewoonde wereld), laten ze hem net zo makkelijk achter in het bos, waar het bijna de hele dag schemerdonker is en waar Glass door een beer wordt besprongen die hem zwaar verwondt maar door Glass wordt gedood – als een soort ‘slagroom op de taart’ valt de beer bovenop hem. Dat zal wel warm zijn geweest maar ook zwaar.

Maar daar doemen zowaar zijn maten weer op (ze hebben een omweg gemaakt, omdat Glass er niet bij was, natuurlijk)  die hem zo goed mogelijk verzorgen – maar een van hen heeft het niet begrepen op Glass, maar wordt niettemin bij hem achtergelaten. Natuurlijk een recipe for disaster: hij doodt Glass’ zoon (zo te zien een halfbloed Indiaan, waar dat vandaan komt begrijp je maar half) en graaft alvast een graf voor Glass waar hij hem na een tijdje half begraven in achterlaat.

Einde verhaal, zou je zeggen, het sneeuwt en vriest en wil maar niet licht worden en de coyotes laten ook van zich horen, maar dan kennen jullie Leonardo nog niet (hoewel ik je hierboven toch al gewaarschuwd heb) die zich moeizaam uit dat graf hijst en zich een tijdje over de grond voortsleept maar allengs overeind komt, in de rivier scbuilt voor de Indianen en zich alsnog in een avontuur te paard stort.

Dan volgt het eenzame hoogtepunt van deze toch al tamelijk bloederige film (ik wil nog net niet van geweldsporno spreken): het paard wordt doodgeschoten en Hugh Glass weet maar één oplossing voor zijn nachtverblijf: hij haalt de ingewanden van het paard eruit en legt zich te slapen in de uiteraard riant bemeten buik- en borstholte van het dier. ’s Morgens moet hij krabben – o nee, het is geen auto maar een paard, moet hij dus hard duwen om van het ijs af te komen, en uit die buik.

Daarna volgt er nog iets dat op een happy end moet lijken. Maar licht wordt het niet. Het lijkt Brimstone wel.

En dan moet ik zeker een parallel trekken met de deplorabele toestand waarin the land of the free tegenwoordig, net als in het begin van de negentiende eeuw, lijkt te verkeren, met al die duisternis, bloederigheid, mes in de rug, pijl in de rug en terroristische aanslagen door beren.

Maar dat bedenken jullie zelf maar.

De film is vorig jaar overladen met prijzen, waaronder drie Oscars, ik kan daar totaal niet bij. Wat een kutfilm.

Maar dat komt natuurlijk omdat ik er geen verstand van heb.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Herman Koch vertelt om zijn verhaal heen

92000000600202024Robert Walter, de burgemeester van Amsterdam, in wie wij moeiteloos burgemeester Eberhard van der Laan herkennen, slaapt soms slecht en heeft daar een remedie voor: hij reconstrueert een of meer van de vele reizen die hij ooit maakte voor zijn geestesoog en denkt achter elkaar, met zijn formidabele geheugen, aan alle details.

Daarbij wil hij nog wel eens afdwalen, zoals blijkt wanneer hij, na gedacht te hebben aan rondreis door de westelijke Verenigde Staten en de Alpen in het Zuid-Westen van Frankrijk, terechtkomt in de reis die een Joodse vrouw, genaamd Hamoutal, maakt van Narbonne in Frankrijk naar Jeruzalem. Een zeer moeizame onderneming, als je in aanmerking neemt dat ze een zuigeling bij zich heeft en dat het verhaal zich afspeelt in de elfde eeuw, in de woelige tijden van de Kruistochten. Het relaas eindigt abrupt, midden in een zin: kennelijk is Robert in slaap gevallen, droomt hij dit en wordt voortijdig wakker.

Dat moet je allemaal maar begrijpen uit de vaak bewust summiere gegevens die Herman Koch je aanreikt in zijn nieuwste roman, De Greppel. (heel vilein merk ik daarbij op dat dat op zich volledig van de eigenlijke inhoud van het boek losstaande verhaal het boek heentilt over de minimaal vereiste 300 pagina’s.) Deze droom verrast de lezer  dan ook enigszins, mede omdat ze geen merkbaar verband met het verhaal van het boek heeft.

Het eigenlijke verhaal is eenvoudig: Robert Walter is getrouwd met Sylvia, (vermoedelijk Kroatisch), al een jaar of dertig, die hij ervan verdenkt een buitenechtelijke relaties met een van de wethouders van de gemeente te hebben. Walter wil tot elke prijs voorkomen dat zij merkt dat hij haar, Sylvia, verdenkt van vreemdgaan, althans niet voordat hij volkomen zeker is. Maar – en ik verraad daarmee niets – dat is nog zo gemakkelijk niet. Een konijnenhok brengt uiteindelijk verlossing.

Walter heeft natuurlijk ook wel wat meer aan het hoofd: een jeugdvriend die een groot sterrenkundige is, wordt ernstig ziek. En zijn vader, 95 jaar oud. deelt hem plompverloren mee dat hij en zijn vrouw, de moeder van Walter, besloten hebben samen uit het leven te stappen. Waar de burgemeester nog wel enige haken en ogen aan ziet. Daarnaast heeft hij ook nog een ernstig meningsverschil met de wethouder die hij verdenkt van een relatie met zijn vrouw, over diens plan om tweehonderd windmolens rond Amsterdam te plaatsen, hetgeen Walter geen gezicht vindt. Daarnaast heeft hij ook nog een opgroeiende dochter die eindexamen moet doen – problemen genoeg, kortom.

Ik sprak daarnet van summiere gegevens, maar dat wil niet zeggen dat Koch karig is met woorden – zelfs niet met breedsprakige uitweidingen die vaak wel keurig weer in het verhaal terechtkomen maar op een gegeven moment ook enigszins vermoeiend gaan werken. De burgemeester heeft, kortom, over nogal veel een mening.

Hier dient wel even opgemerkt te worden dat Koch, zelfs in zijn vlagen van breedsprakigheid, een werkelijk zeer aangename stijl hanteert, waardoor het boek razendsnel wegleest.

Wat hij vooral meesterlijk doet: de essentie van het verhaal ontbreekt volledig, zodat de lezer zelf mag bedenken wat er eigenlijk gebeurd is, als hij het boek dichtslaat. Ik ga mijn boekje niet te buiten als ik een hint geef: de gemiddelde Kroaat is bereid ver te gaan als het om bescherming van eer en deugd van zijn familie gaat. Hetgeen Robert Walter op zijn huwelijksdag verneemt in de greppel.

Waarmee Koch weer een deur heeft dichtgeslagen die voorheen voerde naar zijn verleden als grappenmaker in Jiskefet. Je zult hem niet meer aantreffen bij de tramhalte, ook niet in Amsterdam. De burgemeester fietst namelijk.

Ook dat is een hint.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized